PiCROSS data

zarządzanie informacją o produkcie

Efektywne zarządzanie danymi produktowymi bezpośrednio wpływa na sukces firmy.

Dobry przepływ informacji, aktualne dane, współpraca między działami – wspierają efektywność i rentowność działań.

zastosowanie

PiCROSS data jest elastycznym systemem klasy PIM (Product Information Management) służącym do zarządzania informacją o produktach.
Pozwala łatwo i szybko usystematyzować wszystkie dane opisujące „świat produktów”. Ponadto, dzięki integracji z PiCROSS media, daje możliwość natychmiastowej ich wizualizacji w postaci kart produktów lub innego typu publikacji zarówno w postaci drukowanej, jak i elektronicznej.

przeznaczenie

PiCROSS data jest użytecznym i wręcz niezbędnym narzędziem dla nowoczesnych firm produkcyjnych lub dystrybucyjnych, w których gama produktów jest duża (większa niż 100), a opis ich właściwości wykracza poza nazwy i ceny.

PiCROSS data umożliwia łatwą systematyzację własności produktów, niezależnie od ich charakterystyki i przeznaczenia. Zarządzanie produktami w PiCROSS data jest intuicyjne i sprowadza się do kilku widoków: edytora produktów, edytora tekstu, wyszukiwarki oraz drzewka hierarchii.

działanie i wdrażanie

PiCROSS data jest aplikacją internetową.
Na etapie wdrożenia modelowana jest struktura produktowa, czyli zależności pomiędzy grupami produktów (tzw. hierarchia) oraz opisy tych produktów (właściwości).
Wprowadzanie danych do systemu odbywa się albo przez importy (zarówno całych produktów, jak i pojedynczych opisów w postaci tekstów lub dokumentów), albo przez ręczne wprowadzanie wspomagane przez mechanizmy kopiowania, klonowania, dziedziczenia itp. Zarządzanie danymi, czyli tzw. pielęgnacja informacji o produktach, jest procesem rozproszonym, w którym biorą udział różne grupy użytkowników, o różnych uprawnieniach (workflows, grupy użytkowników i prawa, ustalane są na etapie wdrożenia).
Dane znajdujące się w PiCROSS data mogą być udostępniane do innych systemów przez eksporty (np. wersji językowych, plików, itp.) lub przez API (PiCROSS data.API).
Integracja PiCROSS data z rodzimym systemem automatycznej publikacji PiCROSS mediaumożliwia wizualizację informacji o produktach bezpośrednio z przeglądarki www (np. w postaci kart produktowych).

przykładowe funkcje

 • interfejs użytkownika w języku polskim i angielskim
 • prosta edycja danych (cztery podstawowe widoki: wyszukiwanie, hierarchia, edytor elementów, edytor tekstów)
 • hierarchiczne przedstawienie informacji (działy, grupy, atrybuty wiążące)
 • modelowanie relacji pomiędzy produktami (np. produkt bazowy oraz produkty pochodne, typu akcesoria)
 • wielowartościowe atrybuty
 • dziedziczenie własności i ich wartości
 • ergonomiczny edytor elementów
 • arkusz danych (kontrolka typu excel) do wprowadzania wartości
 • edytor tekstów wspomagający tłumaczenie (podgląd wersji językowych)
 • wielojęzyczne opisy (generowane karty produktów w  wybranym języku)
 • oznaczanie tekstów, jako tłumaczalne lub neutralne językowo
 • formatowanie specjalne tekstów (html)
 • dane w postaci tabel (html)
 • słowniki tekstów
 • wyszukiwarka elementów i tekstów (filtry i profile wyszukiwania)
 • importy własności, tekstów, plików (CSV, XLS, system plików)
 • eksportowanie tekstów, produktów, wyników wyszukiwania
 • grupy i prawa użytkowników (ze względu na rodzaj danych lub zadania)
 • procesy (workflow: stany i zadania)
 • mechanizm optymalizacji (zapamiętywanie złożonych danych w celu przyśpieszenia generacji podglądu) 
 • wywoływanie podglądu danych – generacja karty produktu lub grupy produktów do pliku PDF/HTML
 • elastyczna konfiguracja wizualizacji danych

systematyzacja

grupowanie i hierarchizacja danych w systemie. Mechanizmy relacji, dziedziczenia, aktualizacji

zarządzanie

zarządzanie produktami oraz prawami użytkowników. Przejrzystość procesów i uprawnień

prawa i procesy

możliwości nadawania praw użytkownikom ze względu na zadania, kwalifikacje, stanowiska.
Efektywność pracy i bezpieczeństwo danych